Kort | Løbsområder | Lukkede områder

Løbsområder og kort

Sprint distance – fredag den 27. Marts

DANISH SPRING fredag er et individuelt sprint-orienteringsløb. Løbet indgår i IOFs verdens-rangliste WRE for Men og Women Elite. Den er tredje afdeling af den danske senior- og junior-rangliste 2020.

Løbsområde og kort

Farum Centrum, målestok 1:4.000, offset-trykt og revideret i 2020. Ækvidistance 2.5 m. ISSprOM 2019.

Terrænbeskrivelse

Afvekslende terræn med park, beboelse, plæner, komplekse bebyggelser og lidt skov. 50% af banen er på blødt underlag, resten er på hårdt underlag som veje og fliser, der kan være glatte i vådt vejr.

Download korteksempel fra sprintområdet

Download Farum Arena

Lukkede område for Sprint

Sprint distancen planlægges gennemført i Farum Centrum, som vist på kortet nedenfor. Indtil videre er området ved Farum Park reserveområde og derfor også lukket.

Følgende løbsområde – vist på nedenstående kort – er lukket for deltagere i women’s og men’s elite-klasser. Lukningen gælder ikke Frederiksborgvej, Paltholmvej samt Hillerødmotorvejen.

Lukningen af byområdet gælder ikke andre deltagere i konkurrencen, men der forventes at følge almindelige fairplay-regler.

Download lukkede område her.

Mellem og Lang distance – lørdag og søndag den 28.-29. Marts

Danish Spring 2019, Middle Distance
Photo: Frame the Action

Terrænet er typisk for Nordsjælland med bøg og gran som de dominerende træer. Bevoksningen varierer meget fra åben og hurtigt løbende til detaljerige områder med tættere vegetation. Generelt er gennemløbeligheden god. Terrænet er moderat kuperet. Der er et tæt netværk af skovveje og stier. Der er mange små moser, specielt i Søskoven.

Mellem distance – lørdag

DANISH SPRING lørdag er en individuel mellem­distance. Løbet indgår i IOFs verdens­rangliste (WRE) for Men og Women Elite og er fjerde afde­ling af den danske senior- og juniorrangliste 2020.

Løbsområde og kort

Gribskov, målestok 1:10.000 og 1:7.500. Kortet er i henhold til ISOM 2017-2. Nytegnet til WMOC 2018, revideres januar 2020, ækvidistancen er 2.5 m.

Lang distance – søndag

DANISH SPRING søndag er en individuel lang­dis­tance.  Løbet indgår i IOFs verdensrangliste (WRE) for Men og Women Elite og er femte afde­ling af den danske senior- og juniorrangliste 2020.

Løbsområde og kort

Søskoven, målestok 1:15.000 for Elite WRE og Junior eliteklasser. I de øvrige klas­ser er det i målestok 1:7.500 og 1:10.000. Kortet er i henhold til ISOM 2017-2. Nytegnet til WMOC 2018, revideres januar 2020, ækvidistancen er 2.5 m.

Download korteksempel fra Søskoven, Gribskov

Download Gribskov

Lukkede område for Mellem og Lang

Følgende løbsområde – vist på nedenstående kort – er lukket for deltagere i women’s og men’s elite-klasser.

Skovlukningen gælder ikke andre deltagere i konkurrencen, men der forventes at følge almindelige fairplay-regler.

Bemærk venligst! Der er givet dispensation, så lukning af en del af skoven i forbindelse med testløb (FIF Sommerweekend) den 6.-7. juni 2020, ophæves for klasserne H/D15-16, H/D17-20 og H/D21 den 28. marts 2020 i tidsrummet 10:00 til 17:00. Se det specifikke område på dette kort her (det blå område).

Alle kan derfor deltage i Danish Springs 3 løb uden at risikere udelukkelse fra testløbene.

Download lukkede område her.