Kort | Løbsområder | Lukkede områder

Løbsområder og kort 2021

Sprint distance – fredag den 30.juli

DANISH SPRING fredag er et individuelt sprint-orienteringsløb. Løbet indgår i IOFs verdens-rangliste WRE for Men og Women Elite.

Løbsområde og kort

Farum Centrum, målestok 1:4.000, offset-trykt og revideret i 2020. Ækvidistance 2.5 m. ISSprOM 2019.

Terrænbeskrivelse

Afvekslende terræn med park, beboelse, plæner, komplekse bebyggelser og lidt skov. 50% af banen er på blødt underlag, resten er på hårdt underlag som veje og fliser, der kan være glatte i vådt vejr.

Download korteksempel fra sprintområdet

Download Farum Arena

Lukkede område for Sprint

Sprint distancen planlægges gennemført i Farum Centrum, som vist på kortet nedenfor. Indtil videre er området ved Farum Park reserveområde og derfor også lukket.

Følgende løbsområde – vist på nedenstående kort – er lukket for deltagere i women’s og men’s elite-klasser. Lukningen gælder ikke Frederiksborgvej, Paltholmvej samt Hillerødmotorvejen.

Lukningen af byområdet gælder ikke andre deltagere i konkurrencen, men der forventes at følge almindelige fairplay-regler.

Download lukkede område her.

Mellem og Lang distance – lørdag den 31. juli og søndag den 1. august

Danish Spring 2019, Middle Distance
Photo: Frame the Action

Terrænet er typisk for Nordsjælland med bøg og gran som de dominerende træer. Bevoksningen varierer meget fra åben og hurtigt løbende til detaljerige områder med tættere vegetation. Generelt er gennemløbeligheden god. Terrænet er moderat kuperet. Der er et tæt netværk af skovveje og stier. Der er mange små moser, specielt i Søskoven.

Mellem distance – lørdag

DANISH SPRING lørdag er en individuel mellem­distance. Løbet indgår i IOFs verdens­rangliste (WRE) for Men og Women Elite.

Løbsområde og kort

Gribskov, målestok 1:10.000 og 1:7.500. Kortet er i henhold til ISOM 2017-2. Nytegnet til WMOC 2018, revideres januar 2020, ækvidistancen er 2.5 m.

Lang distance – søndag

DANISH SPRING søndag er en individuel lang­dis­tance.  Løbet indgår i IOFs verdensrangliste (WRE) for Men og Women Elite.

Løbsområde og kort

Søskoven, målestok 1:15.000 for Elite WRE og Junior eliteklasser. I de øvrige klas­ser er det i målestok 1:7.500 og 1:10.000. Kortet er i henhold til ISOM 2017-2. Nytegnet til WMOC 2018, revideres januar 2020, ækvidistancen er 2.5 m.

Download korteksempel fra Søskoven, Gribskov

Download Gribskov

Lukkede område for Mellem og Lang

Følgende løbsområde – vist på nedenstående kort – er lukket for deltagere i women’s og men’s elite-klasser.

Skovlukningen gælder ikke andre deltagere i konkurrencen, men der forventes at følge almindelige fairplay-regler.

Download lukkede område her.