Coronavirus og Danish Spring

COVID-19 forholdsregler – Danish Spring 2021

Stævnet afvikles under Corona-vilkår ifølge DOF’s tekniske retningslinjer og guidelines, og stævnet er underlagt myndighedernes krav, retningslinjer, påbud og anvisninger.

På grund af restriktionerne mod forsamlinger opfordres løberne til at undlade at tage ophold ved at gå direkte fra parkering til start kort tid forud for deres starttid samt at forlade målområdet kort tid efter målgang. Personer, der kører i samme bil, skal så vidt muligt tilbringe ventetiden i bilen før start på opvarmning og efter egen løbsdeltagelse.

I forhold til et normalt stævne er der flere ændringer:

 • Der vil ikke være stævneplads med resultatformidling, kiosk, klubtelte osv..
 • Der vil ikke være børnebane eller børnepasning.
 • Der vil ikke være præmieoverrækkelse på selve dagen.
 • Vand udleveres på udvalgte baner og i mål af officials i halv liters flasker.
 • Åbne baner sker udelukkende ved forhåndstilmelding.
 • Efter afsluttet løb bedes alle løbere hurtigst muligt gå til parkering og køre hjem.
 • Hele stævnet bliver dækket live med speakning og/eller streaming, online resultater og fotografer.
 • Øvrige mindre justeringer i forhold til vanlig praksis kan forekomme. Vi fokuserer på at give dig en fantastisk løbeoplevelse i skoven.

Instruktionen/Bulletin 2 for Danish Spring vil omfatte opdaterede informationer.

Version: 23. November 2020


For at leve op til de danske myndigheders og Danmarks Idrætsforbund retningslinjer i forhold til at undgå spredning af Coronavirus, bliver vi desværre nødt til at aflyse Danish Spring 2020.

Vi havde glædet os til at byde jer alle velkomne, men det må desværre vente til 2021.

Version: 12. Marts 2020


Coronavirus og Danish Spring 2020

For at leve op til de danske myndigheders retningslinjer i forhold til at undgå spredning af Coronavirus, gennemfører Danish Spring en række tiltag, så løbet  planlægges gennemført med høj kvalitet og højt sportsligt niveau, men således at tæt kontakt mellem deltagere indbyrdes og med andre personer undgås.

Da sprintløbet i Farum ydermere afholdes i et byområde, hvor der færdes andre mennesker, planlægges mere markante tiltag ved sprinten end ved weekendens løb på mellem og lang distance. Til gengæld vil vi udnytte den gode mobildækning i byen til at skabe en rigtigt god web-dækning af løbet.

For alle tre løb gælder, at der vil være et tilmeldingsloft på 1.000 deltagere, samt at deltagere opfordres til at følge med på vores hjemmeside, da situationen ændres løbende, hvorfor der kan blive behov for at annoncere supplerende tiltag med kort varsel. Deltagerne opfordres endvidere til at nærstudere instruktionen, når denne udkommer, da den vil indeholde supplerende information.

De tiltag, som allerede er besluttet for sprinten den 27. marts er:

 • Deltagerne opfordres til at ankomme til stævnet relativt kort før deres starttid og opfordres til at forlade stævnepladsen relativt kort tid efter målgang.
 • Der bliver ikke mulighed for at opsætte klubtelte, men der opsættes et telt til opbevaring af overtrækstøj på stævnepladsen. Der bliver endvidere mulighed for at sætte bagage indendørs i en tidligere gymnastiksal, som også er karantænerum for eliteklassernes deltagere.
 • Der udleveres ikke væske i mål. Deltagerne anmodes om at medbringe egen væske.
 • Deltagerne i ikke-eliteklasser kan beholde deres løbskort efter målgang, men opfordres til fair play og ikke at vise det til løbere, der endnu ikke er startet. Deltagere i eliteklasser afleverer løbskort i mål og kan afhente deres løbskort på stævnepladsen efter sidste start eller ved lørdagens løb.
 • Stævnet speakes ikke på pladsen og der sættes ikke resultater op på stævnepladsen, men vi planlægger at streame speakerlyd, ligesom radiotider og resultater kan følges på live orientering. Udvalgte deltagere løber med GPS-tracking. Dette kan følges på stævnets hjemmeside fra umiddelbart efter sidste løber er startet
 • Der anvendes fortsat brystnumre i de 4 eliteklasser, samt klasserne M -16 og W -16.
 • Der afholdes ikke præmieoverrækkelse ved løbet. Præmierne vil blive uddelt ved en senere lejlighed.
 • Potentielle deltagere, som inden for de to seneste uger før arrangementet har opholdt sig i et område, som er omfattet af Udenrigsministeriets rejserestriktioner har ikke adgang til at deltage. Også her forventer vi fair play.
 • Vi beder om, at al fysisk kontakt i forbindelse med stævnet undgås og at man til enhver tid holder en afstand på mindst en meter til andre deltagere. Startstedet tilrettelægges ud fra dette.
 • Der er toiletter på stævnepladsen og nær start. Det fremstillede håndsprit bedes anvendt. Vi anmoder derudover deltagere om at medbringe eget håndsprit.
 • Der er ikke kiosk, børnepasning eller børnebane ved arrangementet.
 • Bliv hjemme, hvis du har nogen som helst symptomer på feber, hoste, åndedrætsbesvær.
 • Følg med på myndighedernes informationssider og overhold i enhver henseende myndighedernes retningslinjer.

Med disse tiltag vil understøtte, at orientering er en individuel idræt, som kan afholde kvalitetsarrangementer selv under de aktuelle forhold, når arrangører og deltagere arbejder sammen om at passe på hinanden.

Version: 10. Marts 2020.